KÜLTÜR - SANAT
Giriş Tarihi : 16-02-2022 12:48   Güncelleme : 16-02-2022 12:48

Tarihi eser nedir? örnekler ile Tarihi eserlerin özellikleri nelerdir?

Antik dönemden ya da geçmiş uygarlıklardan kalma her türde yapı ve nesneye tarihi eser adı verilir. Günümüze kadar ulaşan en eski eserler Paleolitik ve yontma taş devrine aittir. Bu dönemde vahşi hayvanları avlamak için kullanılan ilkel silahlar birçok müzede sergileniyor. Tarih öncesi çağlarda yazı icat edilmediği için bu dönemlere ait yazılı bir eser bulunmamaktadır.

Tarihi eser nedir? örnekler ile Tarihi eserlerin özellikleri nelerdir?
Tarihi Eser Nedir? Örnekler İle Tarihi Eserlerin Özellikleri Nelerdir?
Tarihi eserlerin birçoğu arkeolojik kazılar sonrası bulunur. Bunun dışında cami, kilise, saray gibi tarihi yapılar da tarihi eser olarak tanımlanır.

Tarihi Eser Nedir?

Tarih öncesi çağlardan ya da yakın geçmişten günümüze kadar ulaşmış tüm eserlere tarihi eser denir. Bu eserlerin en önemli özelliği kadim uygarlıklara dair kesin bilgiler vermesidir. Örneğin Antik Yunan ya da Roma döneminde yapılmış bir heykel, o dönemin sanatı hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar.

Sanat dışında, hukuk, mimari, edebiyat ve kültür gibi birbirinden farklı alanlarda da tarihi eserlerin önemi büyüktür.

Örnekler İle Tarihi Eserlerin Özellikleri Nelerdir?

1- Tarihi eserler geçmişte yaşayan toplumların inançları, ibadetleri ve din kuralları hakkında bilgilenmemizi sağlar.

Örneğin: Şanlıurfa'da bulunan Göbeklitepe, yaklaşık 12 bin yıllık tarihi bir tapınaktır. Bu zamana kadar bulunmuş en eski tapınak olan Göbeklitepe, Neolitik döneme aittir. O dönemde yerleşik hayata geçmiş olan insanların ibadetleri ve

2-
Tarihi eserler, geçmişteki toplumların kıyafetleri ve aksesuarları hakkında kapsamlı bilgiler sunar.

Örneğin: Topkapı Müzesinde sergilenen Hz. Muhammed'in zırhı.

Sultan Süleyman'a ve II. Selim'a ait kaftanlar.

3- Sanatsal değeri olmayan her çeşit kalıntı da tarihi eser olarak kabul edilir.

Müze nedir?
Tarihi eserleri tespit eden, bilimsel yöntemlere açığa çıkaran, inceleyen, değerlendiren, koruyan, tanıtan, sergileyen, eğitim programları aracılığıyla tarihi eserler konusunda halkı bilinçlendirerek toplumun kültür düzeyini yükseltmeyi amaçlayan eğitim, bilim ve sanat kurumlarıdır. Müzeler, bulunduğu kentlerin prestij yapıtlarındandır.