Page 13 - Seyyah Dergisi - Ekim 2019
P. 13

EGE’DEN           ediz Deltası, İzmir gibi                 bize emanetidir. Gediz mirasımızdır.” dedi.
           nüfusu dört milyonu aşan
           bir metropolün içinde yer                Konuyla ilgili açıklama yapan Doğa
           alan eşine az rastlanır bir               Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özlem
           sulak alan. Flamingoların                Akın: “Tüm Akdeniz Havzası’ndaki en geniş
     G tüm dünya nüfusunun                        ve özel sulak alanlardan birisi olan Gediz
      neredeyse yüzde onuna ev sahipliği                 Deltası, mutlak surette korunması gereken
      yapan delta, yüzlerce kuş ve canlı türünün             bir doğal alan. Gediz Deltası yüzlerce kuş
      yaşam alanı olma özelliği taşıyor. Dünya              ve canlı türünün yaşam alanı olmasının yanı
      ölçeğinde önemli doğa alanı ve önemli kuş              sıra, bölgede yaşayan insanlar açısından
      alanı olan delta, nesli tehlike altında olan            da hayati önem taşıyor. Deltanın UNESCO
      tepeli pelikan, Akdeniz foku ve Caretta               dünya doğa mirası ilan edilmesi için bir
      caretta deniz kaplumbağasının birlikte               kampanya başlattık. Tarkan’a, Türkiye
      yaşadığı nadir alanlardan biri. Alanında              doğası ve biyolojik çeşitliliği açısından
      uzman bilim insanları tarafından hazırlanan             son derece önemli bir sulak alan olan
      bilimsel rapor, Gediz Deltası’nın dört               Gediz Deltası’nın korunması için verdiği
      UNESCO dünya doğa mirası kriterinin                 destekten dolayı çok teşekkür ederim.
      dördünü birden sağladığını ortaya koyuyor.             Dileğimiz Tarkan gibi kıymetli sanatçıların,
      Gediz Deltası’nın Şubat 2019’dan bu yana              karar vericilerin ve İzmirliler’in desteği ve
      UNESCO dünya doğa mirası ilan edilmesi               girişimleriyle Gediz Deltası’nın UNESCO
      için Doğa Derneği’nin sürdürdüğü                  Dünya Doğa Mirası ilan edilerek koruma
      kampanyaya destek olan Megastar                   altına alınması ve hiçbir zarar gelmeden
      Tarkan, Gediz Deltası’nın görüntülerini               yaşatılmasıdır.” dedi.
      içeren bir video seslendirerek kampanya
      için çağrıda bulundu. Gediz Deltası’nın
      doğal güzelliklerinin ve deltada yaşayan  Tarkan: Gediz Deltası UNESCO dünya doğa mirası ilan
      canlı türlerinin dikkat çektiği videoda  edilmeli ve içindeki canlılarla birlikte koruma altına alınmalı.
      “Gediz mirasımızdır.” diyerek Gediz  Tüm yetkililerin bu olağanüstü doğa alanının korunması
      Deltası’nın korunması gereken bir doğal  için üzerlerine düşen görevi yerine getirmelerini, Gediz’in bir
      alan olduğunun altını çizen Tarkan, daha  dünya doğa mirası olması için gerekeni yapmalarını temenni
      önce Burdur Gölü, Hasankeyf gibi önemli
      doğal ve kültürel alanların korunması için  ediyorum.
      yürütülen koruma çalışmalarına destek
      olmuştu.
      Gediz Deltası’nın UNESCO dünya doğa
      mirası ilan edilmesi için devam eden
      kampanyaya destek veren Megastar
      Tarkan: “Gediz Deltası, İzmir şehrini
      var eden kaynaklardan birisi. Bugün
      milyonlarca insanın yaşadığı şehrin yanı
      başında flamingolar, pelikanlar, yüzlerce
      kuş ve canlı türü yaşamını sürdürüyor.
      Daha önce Gediz Deltası’nı ziyaret etmiş,
      buradaki eşine az rastlanır çeşitliliğe tanıklık
      etmiştim. Bu değerli alan yapılan bilimsel
      çalışmalara göre UNESCO’nun belirlediği
      doğa mirası kriterlerinin tümünü sağlıyor.
      Gediz Deltası UNESCO dünya doğa mirası
      ilan edilmeli ve içindeki canlılarla birlikte
      koruma altına alınmalı. Tüm yetkililerin
      bu olağanüstü doğa alanının korunması
      için üzerlerine düşen görevi yerine
      getirmelerini, Gediz’in bir dünya doğa
      mirası olması için gerekeni yapmalarını
      temenni ediyorum. Çünkü Gediz, doğanın


                                                   Ekim 2019 | 13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18