Page 10 - Seyyah Dergisi - Ağustos 2019
P. 10

TURİZM
                    Alışverişte En Çok

         Çinli Turist Harcıyor           Turizm Endüstrisi       urizm Yazarları Derneği’nin  alanının öncü şirketleriyle iş birliği halinde
             Bülteni’nin yer       (TUYED) yayımladığı  hazırladıklarını belirterek şu bilgileri verdi:
           alan bilgilere göre      araştırmaya göre Çinli turist,  “Yarattığı 1,7 trilyon dolarlık iş hacmiyle en
             ülkemize gelen       Türkiye’de yaptığı vergisiz  büyük beşinci sektör haline gelen turizm
                                      ölçülürse doğru yönetilir. Bu noktadan
                           alışverişte açık ara önde.
           turistler arasında  T Vergisiz alışverişin (tax free)  hareketle önemli bir çalışma başlattık.
            alışverişe en çok  en etkin veri ve hizmet sağlayıcı kuruluşu  Global Blue’nun bizim için hazırladığı
         Çinliler bütçe ayırıyor.  Global Blue’nun, bültene özel hazırladığı  veriler, Türkiye’de en fazla harcama yapan
            Çinlileri, sırasıyla  araştırma göre, bu yılın ocak ile nisan ayları  turistler hakkında bilgi veriyor. Nielsen’in
          Kuveytliler, Suudiler,  arasında Çinli turistin toplam satışlardaki  imzasını taşıyan ‘Turizmin İnternet Trafiği
           Katarlılar, İranlılar,  payı yüzde 14’ten yüzde 20’ye çıktı. Geçen  Karnesi’ olarak adlandırabileceğimiz
                      yılın aynı döneminde ortalama harcaması
                                      çalışması, seyahat acentaları, oteller,
          Azeriler ve Almanlar  3 bin 379 dolar olan Çinli turistin bu yılın  havayolları ve otobüs şirketlerinden
              takip ediyor.  aynı dönemindeki ortalama harcaması 5  siteleri en fazla ziyaret edilenlerin kimler
                      bin 81 dolara ulaştı. Bu da Çinli turistin  olduğunu ortaya koyuyor. Medya
                      satın almasının geçen yıldan yüzde 162’lik  takibi yapan Ajans Press’in verileri ise
                      bir büyüme kaydettiğine işaret ediyor. geçen ay turizm haberlerinin medyaya
                      Turizm Yazarları Derneği Başkanı Kerem  yansımaları hakkında ayrıntılı bilgiler
                      Köfteoğlu, aylık olarak yayımlanacak  içeriyor. Önümüzdeki dönemde turizmle
                      TE Bülteni (Turizm Endüstrisi Bülteni),  ilgili özgün başka araştırmalar için yeni iş
                      Ajans Press, Global Blue ve Nielsen gibi  birliklerine de gideceğiz.”

      10 | Ağustos 2019
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15